مزایای استفاده از اینورتر پمپ شناور چاه کشاورزی

اینورتر و مزیت های نصب آن در پمپ آب:

اینورتر  پمپ شناور چاه کشاورزی یکی از ابزارهایی است که تاکنون متخصصان برای آن مزایای بی‌شماری ذکر کرده اند،با توجه به ویژگی های منحصربفرد درایو کنترل دور امروزه استفاده از این دستگاه در صنایع مختلف بسیار رایج شده است.  همچنین می توانید در ایستگاه های پمپاژ چندین پمپ موازی با هم را توسط یک درایو کنترل نمایید. در این مقاله با این مزایا بیشتر آشنا می شویم.

 اما از آنجا که این ابزار تقریباً در میان مهندسین گمنام مانده است،

راه اندازی نرم با اینورتر پمپ شناور باعث می‌شود:

پمپ مکش هوا به‌ صورت نرم (تدریجی) راه‌اندازی شده  از مزایای مهم درایوها می توانیم به راه اندازی نرم موتورها، امکان کنترل سرعت متناسب با نیاز و صرفه جویی در مصرف انرژی را اشاره نماییم. همچنین درایوها دارای برنامه های بسیار پیشرفته کنترلی می باشند که برای کاربردهای مختلف در صنایع قابل استفاده هستندو از ایجاد تلاطم در چاه و گل‌آلوده شدن آب چاه جلوگیری گردد.

نکته مهمی که این جا مطرح می‌شود این است که، راه اندازی الکترو پمپ شناور با اینورتر شامل دو مرحله  اساسی است:

مرحله اول:

برای جداشدن کفگرد الکترو پمپ شناور، باید طی 3 ثانیه، تعداد دورها به بازه‌ی 1800 تا 2000 برسد.

 مرحله دوم:

در این مرحله تنها باید دور الکتروپمپ شناور را به 3000 دور رساند.

این دور می تواند طی 3  تا 3600 ثانیه حاصل شود.

همانطور که شروع کار کرد پمپ به صورت سافت و نرم صورت می‌گیرد، توقف و یا استاپ آن نیز باید به صورت نرم صورت بگیرد.. یکی از کاربردهای مهم درایوها در صنایع پمپ می باشد.
البته در استاپ و توقف، دیگر نیاز به کارکرد مرحله‌ای نیست.

در چنین حالتی تنها می‌بایست دور پمپ به صورت پیوسته از 3000 دور به 0 برسد.

مزایای توقف نرم الکترو پمپ

اهمیت توقف نرم سایت پمپ آب صنعتی این است که جلوی ضربات مکانیکی را گرفته و موجب می‌شود که بدنه چاه از ریزش محافظت شود.

وقتی که پمپ به صورت سافت با اینورتر پمپ آب شناور متوقف می‌شود می‌توان درسرعت و کنترل آب خروجی توازنی ایجاد کرده و کنترل کاملی بر روی تمامی پارامترهای مهم داشت.

در چنین حالتی طول عمر دستگاه‌های مکانیکی و چاه آب بیشتر و بیشتر می‌شود.

از وارد شدن شوک به سیستم نیز جلوگیری می گردد.

راه اندازی نرم موتور چاه آب با اینورتر پمپ شناور میتواند باعث جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و خوردگی پره ها شود.

مزایای الکتریکی راه اندازی و توقف نرم اینورتر صنعتی پمپ شناور:

مزایای راه اندازی و توقف نرم پمپ شناور بی‌شمار است درایو کنترل دور دارای برنامه های مختلفی برای کنترل پمپ های شناور و پمپ های گریز از مرکز می باشد.

راه اندازی نرم به نسبت حالت های مثلث مستقیم (DOL) و یا حالت ستاره مثلت، عملکرد موثرتری داشته و منجر به کاهش بیشتری در جریان راه اندازی میگردد.