درایو کنترل دور موتور و انواع آن چیست؟

 همان طور که از اسم آن مشخص است درایو کنترل دور یا اینورتر وسیله ای برای کنترل سرعت الکتروموتورهای AC است. از نظر ریاضی و تئوری با توجه به فرمول سرعت موتور تنها با دو مولفه تعداد قطب و فرکانس شبکه رابطه دارد پس می توان با تغییر این دو مولفه سرعت را نیز کنترل نمود.

 

دقت داشته باشید که در مواقعی برای برای کاربردهای خاص میتواند از راه اندازهای نرم نیز به جای درایو استفاده کرد که در مقاله های بعدی به تفصیل به مقایسه آن دو خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه لازم به یاد آوریست که سافت استارترها کوچکتر بوده

فرکانس عملکرد این درایو ها با تغییرات Tو ولتاژ خروجی با تغییرات ولتاژ dcورودی تغییر می کند. هنگامی که تغذیه ورودی dcاست ،تغییرات ولتاژ dcورودی از اتصال یک chopperبین تغذیه dc و این درایوها ،همانطور که در شکل 4a نمایش داده شده بدست می آید. در مورد ولتاژ ورودی ac، تغییرات ولتاژ dcورودی از اتصال یک یکسو ساز کنترل شده بین تغذیه ac و این درایو ها ،همانطور که در شکل 4bنمایش داده شده بدست می آید.

در مقایسه با درایو کنترل دور قیمت کمتری دارند و به نسبت هم انعطاف پذیری کمتری دارند.اگرچه  VFD ها گران ترهستند ولی می توانند می تواند صرفه جویی انرژی بیشتری تا ۵۰ درصد را به همراه داشته باشند که تین امر منجر به افزایش طول عمر تجهیزات خواهد شد

از آنجایی که تعداد قطب ها در زمان طراحی مشخص می شوند و بعد از آن ثابت و غیر قابل تغییر هستند از نظر تئوری گزینه مناسبی برای کنترل سرعت نیستند. همچنین با تغیر قطب ها تنها چند رنج محدود برای سرعت قابل دستیابی است.